Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Re:visioning Congo – Sweden trough a dry plate archive

Kongo, missionsfälten och arkivet.
Konstnärerna Anna Ekman och Cecilia Järdemar har initierat ett samarbetsprojekt med kongolesiska konstnärer för att skapa omtolkningar och nya verk utifrån arkivbilderna som öppnar för alternativa läsningar av historien.

Vad formar vår föreställning om andra människor när vi inte träffar dem personligen? Bilder och uppfattningar som formades förr lever kvar än idag. Projektet tar avstamp i de glasnegativ som skickades hem av svenska missionärer från Kongo mellan 1885 – 1930, och som låg till grund för missionärernas turnerande bildföreläsningar runt om i landet. Materialet beskriver en period som haft stort inflytande på Afrikabilden i Sverige, och utgör även en saknad del av kongolesernas historia.


 

 

Följ projektet via Facebook

 

 

 

logga