Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Hertha Hanson – Writ in Water

Utställningen är en serie målningar som visas på två platser parallellt.

Konstfrämjandet i Värmland som har förhandsvisning i Karlstad 13/4 kl 17-20. Rackstadmuseet öppnar sitt vernissage lördag 14/4 kl 13.00 . En utställning, två platser.

Hertha Hanson började numrera mina målningar för ca sex år sedan. Varje målning som hon börjar på får ett nummer. Nu är hon på #261. Det betyder inte att Hanson har gjort så många målningar. Alla de slängda målningarna finns med också. Eftersom de är viktiga som led i arbetet. En misslyckad målning kan vara helt avgörande för att de målningarna som kommer senare blir bra.

Hertha Hansons målningar består av lager som läggs på med skrapor. Alla lager från det första till det sista, översta, syns på den färdiga målningen och ofta även den rena duken som bär alltihop. De undre lagren påverkar hur de övre blir.
Utställningens titel är Writ in Water och kommer från poeten John Keats gravsten. Där står det enligt hans egen önskan: Here lies one who’s name was writ in water. Titeln  talar om alltings flyktighet. På målningarna i utställningen finns spåren av handlingar och rörelser kvar. Själva stunden och det som skedde är borta men spåren av rörelse finns kvar. Målningarna är inte av vatten men även dom är flyktiga i ett längre perspektiv. Och de är redan stelnade, ett spår av något passerat. När konstnären målar dem och de är i ateljén, är de rörliga och det går att förändra och bygga på dem.

Så tid är centralt för Hansons målningar. Hur ett lager av tid leder till ett annat och vad som är kvar sedan. För det som blir kvar av alla rörelserna och tiden är spåren. Målningarna är spår.

  • Konstfrämajndet VärmlandBergslagatan 11B, Karlstad
  • Förhandsvisning 13 april kl 17-2013.04-.2018-27.04.2018
  • Rackstadmuseet, Arvika
  • Vernissage 14 april kl 13.00
  • 14.04.2018-23.05.2018
  • Välkommen