Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Karin Häll – Råka –

Råka.

Titeln på Karin Hälls utställning på Konstfrämjandet i Karlstad är tvetydig och syftar till både verbet och substantivet. Råkan, den svarta korpens släkting, som lyfter från marken och själva mötet, att råka något, som håller oss kvar på marken. Ideer och önskningar som vill stiga står i motsättning till de praktiska situationer vi möter och måste hantera. Skeenden vi saknar makt att påverka. Och kanske är det just detta existentiella dilemma som Karin Hälls utställning tar sitt avstamp i; de givna förutsättningarna och vanmakten i att i slutändan sakna kontroll.
Hur vi än vänder oss är våra föreställningar och drömmar om livets mål och mening, lycka och olycka underordnade våra personliga livsbetingelser. Karin Hälls arbeten återkommer till frågan om människans relation till det universella; till vad vi kan kontrollera och inte, vad som är utbytbart och inte – vilket inte minst den mänskliga kroppen kan väcka frågor kring, i synnerhet hos dem vars liv i någon form varit hotat. I utställningen möter vi ett antal fristående objekt som alla på något sätt kan härledas till enskilda kroppsdelar; armen, foten, huvudet, håret. Varje verk med sin egen berättelse och sitt eget temperament. Materialen är enkla och ”låga”; halm, plankor, återanvända kläder laddade med mänskliga avtryck. Det konstnärliga uttrycket hemmahörande i arte poveratraditionens upphöjande av vardagens ting och anspråkslösa materialvärld, som öppnar till samtal om komplexare frågor.

Karin Häll intresserar sig för språkets ambivalens och mångbottnade möjligheter. Hon rör sig mellan det materiellt, språkligt explicita och ett lågmält, introspektivt landskap. Mellan det yttre och inre, kroppen och våra föreställningar om densamma. Det finns en ton av både något allmängiltigt, mänskligt nedärvt och något djupt personligt; av tillgänglighet och integritet – som i flödet av teckningar, till synes tillkomna i stunder av ocensurerat kluddande, när handen löper utan krav och prestation, men där en inre värld öppnar sig, frestande att tolka och analysera. Även om intet är nytt under solen, så är människan ett helt universum

Karin Häll är utbildad på Konstfack, MFA och på Konsthögskolan, Stockholm. Hennes verk har visats på ett flertal gallerier och konsthallar i och utanför Sverige. Under de senaste åren kan nämnas Galleri ID:I Stockholm, Alma Löv Museum, HilbertRaum, Berlin, Husby Konsthall, Stockholm, Galleri Huuto, Helsingfors m fl. Karin Häll är representerad på bl a Teckningsmuseet i Laholm och tilldelades nyligen Västmanlands Landstings Kulturstipendium samt Bror Marklunds Skulpturpris 2016.

www.karinhaell.se

  • Konstfrämjandet VärmlandBergslagsgatan 11B
  • Förhandsvisning 4 maj kl 17-204 maj 2018- 19 maj 2018
  • Välkommen