Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Les Archives Suédoises – Le retour

– en processutställning av Anna Ekman, Cecilia Järdemar och Freddy Tsimba som visas på Gävle Konstcentrum under perioden 28 april till 21 maj

Välkommen på vernissage fredagen den 28 april kl 17.00-19.00.

Projektet är initierat av konstnärerna Anna Ekman och Cecilia Järdemar kring ett arkiv med glasplåtsnegativ från de svenska missionsfälten i Kongo 1890 – 1930. Tillsammans med den kongolesiske skulptören Freddy Tsimba undersöker de vilka alternativa läsningar av historien som kan uppstå genom att skapa nya verk med arkivet som utgångspunkt. Utställningen belyser i konstnärlig form de komplexa relationerna mellan Sverige och Kongo runt sekelskiftet.

 

Inspirerade av Stanleys resor i Kongo-deltat påbörjade bland annat Svenska Missionsförbundet sin verksamhet i Kongo på 1880-talet, och Sverige var snart en av de största aktörerna på plats. Missionsfältens öppnande sammanföll med fotografiets framväxt, och kamerans möjlighet att möta, samla och konstruera världen blev snart oupplösligt förbunden med kolonialismen och missionsverksamheten. Den fotografiska dokumentationen blev ett viktigt medium för att förmedla budskapet om missionen till hemförsamlingarna som bekostade verksamheten. Bilderna turnerade runt Sverige i form av föreläsningar och mobila museer, och visades ända in på sextiotalet i skolor, kyrkor och andra offentliga platser. Många människor har ännu klara minnen av de berättelser och bilder som återgavs.

Ekman och Järdemar har fått låna glasnegativ från Svenska Missionskyrkan och arvingar till missionärer, bilder som delvis inte blivit arkiverade eller framtagna förut, och som är en viktig men undangömd del av både Sveriges och Kongos historia. Missionärerna var också del av en process där de dokumenterade den befintliga kulturen på de platser där de bosatte sig – innan de förändrades eller förstördes som en del av kristnandet av samhällena. Hur kan vi konfrontera denna typ av bilder i dag, ur ett svenskt perspektiv, och från ett kongolesiskt perspektiv? Hur kan historiska bilder hitta en ny kontext och nya tolkningar, utanför de ojämlika maktstrukturerna som var rådande då de tillkom? I de nya samtida konstnärliga omtolkningarna kan fotografiernas meningar ifrågasättas, och ett utrymme för dialog och öppenhet skapas.

Utställningen är ett första nedslag i en pågående process, som även kommer att resultera i en bok och flera utställningar i Sverige och Demokratiska republiken Kongo under 2017 – 2018.

Bilden i ingressen: Bärare på karavanstigen mot Kingoyi missionsstation. Fotografi av okänd missionär från Sv. Missionskyrkan runt 1900.

Varmt välkomna

 

SVT/kulturnyheterna

 

P4 Värmland

 

  • Etudiants de l’Institut National des Arts, Kinshasa
  • 08/07 2017 — 06/08 2017
  • Extern länk