Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Lin de Mol Art=Medicine

Art = Medicine
 -mixed-media installation-

Lin de Mols nya arbete är ”The Healing Coat”, en vinterrock gjord av väderbeständigt material. Förra året, under en 6- dagars performance som pågick i ett offentligt skyltfönster i Arvika. Kappan är delvis täckt med antibiotiska renlav för att symbolisera en sorgprocess. I varje ny installation av kappan blir den täckt lite mer, och andra relaterade verk läggs till installationen. Mellan installationerna lever kappan i skogen för att överleva.

För utställningen på Konstfrämjandet i Karlstad läggs installationen ”Art = Medicine” till. Idén om konst som erbjuder tröst och läkning är ett steg längre. Konstnären gör en medicin med renlav och som erbjuds till besökarna. Den är dock inte helt gratis.

Utställningens centralbild är ”Beam Me Up” , i den bilden visas känslan av att drabbas av en förlust. Här presenteras en plötslig död, likt den efter magikerns akt där endast damm och ett oskyldigt hjärta finns kvar.

 

The basis of this new work by Lin de Mol is ”The Healing Coat”, a wintercoat made out of weather-resistant material. Last year, during a 6 day performance in a public window in Arvika, the coat was partly oversown with the anti-biotic reindeer lichen to symbolize a grieving process. With each new installation of the coat, it is oversown a little more, and other related works are added. The periods in between, the coat lives in the forest in order to survive.

For the exhibition at Konstfrämjandet the installation ”Art = Medicine” is added. The idea of art offering comfort and healing, is taken a step further. The artist makes a medicine from the lichen and offers it to the viewer. It is not entirely for free though.

In the centre piece ”Beam Me Up” she shows the core of suffering a loss, undone from all additional layers. Here, a sudden death is presented like the dissapearing act of a magician, leaving only dust, and an innocent heart.

 

Mer om Lin de Mol>>

  • Konstfrämjandet VärmlandBergslagsgatan 11 B
  • Förhandsvisning 23 februari kl 17-2023.02.2018-10.03.2018