Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

SKOGEN – du är bjuden

Vi skapar en utställning tillsammans om ”Skogen” och undersöker och samtalar om vårt förhållande med skogen vid kanten, vid huskanten, vid ängskanten, vid stads kanten.
Äger du? Har vi nån urskog? Behövs skogen? Brinner skogen? Förändrade landskap?
Kom och var med!!
Vi bjuder dig att skapa en utställning i vår utställningsyta på Bergslagsgatan i Karlstad. Vi ger alla som vill vara med förutsättningar att skapa med material från skogen. Kvällen är en gemensam workshop med focus på Skogen.
Vi ger workshopen ett begränsat material uttryck , skogen, kolet och snören. Vill du ta men en pinne, en stock, en gren, gärna det!
Vi skapar en utställning tillsammans om ”Skogen” och undersöker och samtalar om vårt förhållande med skogen vid kanten, vid huskanten, vid ängskanten, vid stads kanten.
Äger du? Har vi nån urskog? Behövs skogen?
Brinner skogen? Förändrade landskap?
Välkommen till en kväll med skogen, korvgrillning och en fika! Om väder tillåter.
  • Bergslagsgatan 11 B Karlstad
  • 5 April kl 17-20Välkommen