Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Water Research Area 2016 Karlstad — Seminarium och slutredovisning

De tre konstnärsgrupperna som varit med i sommarens projekt medverkar på finissagen med en presentation och utvärdering av Water Research Area. Den 20 augusti är det fler aktiviteter runt Water research area bl.a ett inbjudet semnarie av REGN på stadsbiblioteket, Samtal på Maretopias flottar i Sundstatjärn.

slutredovisning-Waterresearcharea

 

 

Vattnet är en livsnödvändig resurs. Water Research Area handlar om att genom olika konstnärliga gestaltningsprojekt undersöka hur staden ska hantera klimatförändringar, säkerställa bra vattenförsörjning och vattenkvalitet samt tillvarata vatten på bästa sätt.

Tre konstnärsgrupper deltar i Water Research Area sommaren 2016: Regn, Art Lab Gnesta och Maretopia. Under projektet genomfördes bland annat följande runt om i Karlstad: pumpaodling till musikpåverkan, dokumentärfilm, performances, träsksymfoni, utplacering av växthusflotte, installationer, regnläsningar, workshops och Swamp Storytelling.
Projektet drivs av Karlstads kommun tillsammans med Konstfrämjandet i Karlstad.

 

16.00

Maretopia

Byggande av växthusflottarna vid Sundstatjärn.

Music for a pumpkin med Peter Ojstersek.

Hanna Ljunghs inkontenta verk på Almen och biblioteket.

 

16.20

Art Lab Gnesta

Träsk anordnade workshops i Sandbäckstjärnet tillsammans med nyanlända.

Dokumentär om Träskberättelser samt  ljudkonst från träsket.

 

16.40

REGN-

Performance med högläsningar av berättelsen ”Regn” vid fyra tillfällen i Karlstad.

En pedagogisk handledning om ingångar för att samtala om klimatförändringar.

 

17.00

Överlämning av ett tvillingbibliotek med litteratur om klimatpåverkan till Stadsbiblioteket.

Välkomna till Arenan!

Ingen föranmälan krävs


 

INBJUDAN TILL REGN WORKSHOP – en timme med Grön Humaniora och Klimatförändringar.

20 Augusti ,Stadsbiblioteket, Karlstad, kl 14.00-15.00.

Workshopen kommer att ledas av konstnärerna Kajsa G. Eriksson och Fredric Gunve som driver REGN
visas under sommaren 2016 inom ramen för Water Research Area Karlstad. De arbetar också som lektorer i Bild på Bildlärarprogrammet vid HDK, Göteborgs Universitet. Workshopen är en del av det större arbete som avslutar REGNs utställningsdel, detta görs med att REGN på olika sätt lämnas över till Karlstads kommun och dess invånare.
Workshopen ger en kort introduktion till konstprojektet REGN och Grön Humaniora. Workshopen kommer handgripligen att koppla estetiska och vardagliga handlingar till väder och klimatförändringar. Workshopen bygger på publikationen ”REGN – en gör det själv guide” som har visats och distribuerats under utställningen i Karlstad. Den hittar du här.
Frågan vi ställer oss är hur en integrerar väder, klimat- och miljöfrågor i estetisk undervisning? Vi kommer även att utbyta idéer och erfarenheter med varandra. Workshopen vänder sig främst till estet- och bildlärare men även andra intresserade är välkomna att delta.

Anmäl genom att kontakta Jan-Ove Ekstedt, curator för Water Reserach Area Karlstad.
Email, titulera mailet: REGN-Workshop


Maretopia bjuder in till samtal på flottarna på Sundstatjärn.

FLO

Samtal med Lena Grip – 19 augusti – kl. 11.00 – 12.00
Lena Grip är lektor i kulturgeografi på Karlstads universitet. Hon forskar på sociala och genusaspekter i anknytning till samhällsplaneringsfrågor. Samtalet kommer kretsa kring de sociala implikationerna som översvämningar kan ha och de kontrollerande åtgärder de ger upphov til. Vad finns det för genusrelaterade frågor i klimatdebatten? Kan man mäta vilka sociala konsekvenser nya regler, lagar och gränsdragningar i relation till krishantering har? Vilka är de mest aktuella och omdiskuterade frågorna och vilka frågor borde samhället och politikerna ställa sig? 

Samtal med Shira Jacobs – 20 augusti – kl. 11.00 – 12.00
Shira Jacobs är landskapsarkitekt på Tengbom. I sitt arbete försöker hon balanserat ta hänsyn till hållbarhet med 3 olika perspektiv: socialt, ur miljöperspektiv och ekonomiskt. Vilken roll spelar vattnet i hennes arbete? Hur hänger kontroll och vatten ihop eller ej i Karlstads framtid? Vilka implikationer kan det finnas? Vilka möjligheter har man som landskapsarkitekt att arbeta förebyggande eller förbättrande? Vilka är de största utmaningarna inom fältet?

Maretopia inleder och bjuder på lättare lunch.

Välkommen


 

 

  • Arenan, Stadsbibliotek Karlstad
  • 20 AugustiSamtal på Sundstatjärn kl 11.00 / Regnworkshop kl 14.00 / Seminarie Kl 16.00