Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Kontakt

Konstfrämjandets uppgift är att ge människor möjligheter att uppleva bildkonst. Vi vill öka förståelsen och intresset för konst och detta kan ske genom ett konstfrämjande arbete. Vårt verksamhetsområde är Värmlands län och vår målsättning är att ha en verksamhet i hela länet.

Adress

Bergslagsgatan 11b

652 22

Karlstad

varmland@konstframjandet.se

Janove Ekstedt

Verksamhetsledare

070 6551785

varmland@konstframjandet.se

Satellit kontor

Alma Löv Museum CIA

Smedsby 108

686 96 Östra Ämtervik

Kolonin

Kyrkogatan 42

671 31 Arvika

koloninarvika@gmail.com