Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Styrelse

Verksamhetens riktlinjer utgår ifrån styrelsens beslut.

 

Ordf. Beatrice Högå

V. ordf  Anna Sundkvist- Kräutner

Styrelseledamöter

 • Hellen Andersson
 • Estri Nilsson
 • Marie Pettersson
 • Johanna Österling Brunström
 • Sabina Ostermark

Suppl.

 • Marie Hedlund Olsson
 • Stella Broos
 • Ulla Mortensen
 • Helen Einarsson
 • Kristoffer Ejnermark
 • Björn Molin

Revisorer

 • Torsten Born
 • Tage Thorèn

Suppl.

 • Tomas Bill
 • Roland Krantz

Valberedning

 • Lill Nilsson
 • Björn Samuelsson
 • Vakant