Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Styrelse

Verksamhetens riktlinjer utgår ifrån styrelsens beslut.

 

Ordf. Beatrice Högå

V. ordf  Anna Sundkvist- Kräutner

Styrelseledamöter

 • Hellen Andersson
 • Marie Pettersson
 • Maria Rydberg
 • Helén Einarsson

Suppl.

 • Marie Hedlund Olsson
 • Kristoffer Ejnermark
 • Björn Molin
 • Dekan Izat
 • Susanne Kielba

Revisorer

 • Torsten Born
 • Tage Thorèn

Suppl.

 • Tomas Bill
 • Roland Krantz

Valberedning

 • Inga lill Röhr
 • Birgitta Ekelund
 • Vakant