Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Styrelse

Verksamhetens riktlinjer utgår ifrån styrelsens beslut.

 

Ordf. Beatrice Högå

V. ordf Marie Persson

Styrelseledamöter

 • Hellen Andersson
 • Jennie Linzie
 • Susanne Kielba
 • Helén Einarsson

Suppl.

 • Monica Åhlén
  Marina Eriksson
  Anne Holmebakk
  Björn Molin

Revisorer

 • Gunilla Svantorp
  Thomas Bill

Suppl.

 • Vakant

Valberedning

 • Inga-Lill Röhr
  Birgitta Ekelund
  Sabina Ostermark