Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Bli medlem

Konstfrämjandet Värmland bedriver en kontinuerlig utställningsverksamhet med kontor och mötesplats i Karlstad. Vi söker samarbete med våra medlemsorganisationer och arbetar för att engagera enskilda personer i vår ombudsverksamhet.

Konstfrämjandet Värmland har konstombud arbetar ideellt inom sitt lokala arbetsområde. Konstombuden lånar konst och visar utställningar på sina arbetsplatser. Utställningarna är sammansatta av den kommissionskonst vi lånar in av etablerade konstnärer från hela landet.

Konstfrämjandet Värmland är livaktigt och ska så förbli på konstscenen i Värmland. Vårt uppdrag står starkt, detta gör att vi nu organiserar om oss. Vi önskar bli ännu mer livaktiga i olika samarbeten med medlemsorganistioner och bli mer flexibla i vår verksamhet.

Konstfrämjandet Värmland arbete utgår från fyra hörnstenar: konstutbildning, breddning av arbetsmarknaden för konstnärer, demokratisering av konsten samt synliggörande av konst i samhället. I utvecklingsarbetet ingår att utveckla samverkan mellan olika aktörer inom konstområdet, stödja konstnärer i deras företagande och göra konsten mer tillgänglig för länets invånare.Konstfrämjandet ska anpassa sin verksamhet till modern konstfrämjande arbete.

 

varg

 

Medlemskapet kostar endast 150 kronor/år och förmånerna är många:

  • Konstlotteri med dragning i december
  • Rabatt 100 kronor vid varje kontant konstköp till ett värde av lägst 600 kronor
  • Förmånserbjudanden av grafik, böcker m.m.
  • Inbjudningar till utställningar, föreläsningar, träffar, resor, studiecirklar m.m.
  • Vårt utställningsprogram

 

Sätt in årsavgiften (150 kronor) på vårt bankgiro 5808-6851, skriv konstklubben + Ditt namn och adress och vi skickar Dig ett medlemskort.

Välkommen som medlem i Konstfrämjandets i Värmland konstklubb!

 


 

Utlottningen 2016: vinnare
4. Anna-Lena Wallin – Glasvas, Lousie Olsson
32. Sten Andersson- Keramik skål, Jonas Lindström
49. Lars Olsson – Keramik skål, Jonas Lindström
54. Karin Bondesson – Grafik, Rolf Gustavsson
65. Jan Olof Olsson – Keramik burk, Steven Jones
9.  Jan Erik Haag – Grafik, Ulla Magnusson
8.  Karin Eberth – Bok Lars Lerin Axels rum (ej hämtat)

På dragningen vid Årsmötet i April utlottades ett antal konstböcker och Ljustake