Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Bli medlem i Konstklubben

Konstfrämjandet Värmland bedriver en kontinuerlig utställningsverksamhet med kontor och mötesplats i Karlstad. Vi söker samarbete med våra medlemsorganisationer och arbetar för att engagera enskilda personer i vår ombudsverksamhet.

Konstfrämjandet Värmland är livaktigt och ska så förbli på konstscenen i Värmland. Vi önskar bli ännu mer livaktiga i olika samarbeten med medlemsorganistioner och bli mer flexibla i vår verksamhet.

Konstfrämjandet Värmland arbete utgår från fyra hörnstenar: konstutbildning, breddning av arbetsmarknaden för konstnärer, demokratisering av konsten samt synliggörande av konst i samhället. I utvecklingsarbetet ingår att utveckla samverkan mellan olika aktörer inom konstområdet, stödja konstnärer i deras företagande och göra konsten mer tillgänglig för länets invånare.Konstfrämjandet ska anpassa sin verksamhet till modern konstfrämjande arbete.

 

varg

 

Medlemskapet kostar endast 150 kronor/år och förmånerna är många:

  • Konstlotteri med dragning i december
  • Rabatt 100 kronor vid varje kontant konstköp till ett värde av lägst 600 kronor
  • Förmånserbjudanden av grafik, böcker m.m.
  • Inbjudningar till utställningar, föreläsningar, träffar, resor, studiecirklar m.m.
  • Vårt utställningsprogram

 

Sätt in årsavgiften (150 kronor) på vårt bankgiro 5808-6851, skriv konstklubben + Ditt namn och adress eller Swish 1230802009 märk ditt namn+epost,….

Välkommen som medlem i Konstfrämjandets i Värmland konstklubb!

 


 

 

Nästa utlottning 2018.

Välkommen att bli konstklubbsmedlem