Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Ruralitet – centrum, perferi.

Konstfrämjandet Värmland har initierat ett projekt under 2019 tillsammans med Värmlands Folkblad. Under 2019 blir det ett uppslag i Värmlands Folkblad varje månad som presenterar ett samtidskonstverk med ett verk och text under temat Ruralitet.
Konstfrämjandet Värmland har initierat ett projekt under 2019 tillsammans med Värmlands Folkblad. Under 2019 blir det ett uppslag i Värmlands Folkblad varje månad som presenterar ett samtidskonstverk med ett verk och text under temat Ruralitet.

 

Ett ruralt område är ofta stort och lantligt. Det har en liten befolkning som är utspridd på ett större område. Detta är den raka översättningen på Rural?

Vi kommer under artikelserien beskriva vilka nätverk, livsformer och identiteter som finns inom eller mellan stad och landbygd, det rurala?

Hur ser ett konstnärskap på det som är urbant eller ruralt?
Hur är urbana och rurala miljöer utformade och vilka skillnader finns det i materiell kultur sett både till olika tider och olika miljöer?

Hur förhåller man sig till platserna som blev över – de som varken är stad eller landsbygd? Kan du/ni som kulturskaparen arbete i rural miljö?

Länk till inledningsartikel

Första sidan, beskuren bild Jonas Liveröd nr Januari 2019

Jonas Liveröd, "Mellan här och där" Nr 1 Januari 2019