Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Graffhuset / Processlokal

Tillsammans med ABF Värmland startar vi en processlokal i Karlstad.
Tillsammans med ABF Värmland startar vi en processlokal i Karlstad.

Projekt Gröna villan (Graffhuset, arbetsnamn) i Karlstad, en del i Kulturskolan, Karlstad nya verksamhetslokal. Projektet ”Graffhuset” ska vara en flexibel processlokal som bygger på det nätverk och genom synergier med Konstfrämjandet Värmlands verksamhet och konstlivet i Karlstad/Värmland.

Målet är att utveckla gemenskap och trygga relationer för att kunna lära sig tillsammans. Få kunskaper och redskap för att driva konst- och kulturprojekt. Göra verksamhet för alla åldrar. Få ökad förståelse för sin omvärld för att kunna bli medskapare till de egna berättelse. Målet är att skapa undervisningen och handledningen under veckodagar samt helger.

Vårt nästa evenemang

 

 

Sommarkurs för ungdom, Anmäl dig!!

 

 


På påsklovet inleder vi med:

Tjejer, kolla gatukonst!

Vi tittar på gatukonst tillsammans för att sedan börja skissa, pröva olika uttrycken genom olika material. Vi prövar oss fram på den lagliga väggen i Karlstad.

Handledare: Hilma H_O_N Nordén.
13-15 år

Gröna Villan/Graffhuset och lagliga väggen i Karlstad.
Älvbrinken 3 i Karlstad (intill Kulturskolans estetiska verksamhet)

 

Anmäl dig nu! anmalanverksamhet@gmail.com