Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Graffhuset / Processlokal

Konstfrämjandet Värmland och ABF Värmland öppnar upp Gröna Villan i Karlstad och skapar där en processlokal för ungdomar att skapa och driva konst- och kulturprojekt i. Projektet går under namnet Graffhuset.
Konstfrämjandet Värmland och ABF Värmland öppnar upp Gröna Villan i Karlstad och skapar där en processlokal för ungdomar att skapa och driva konst- och kulturprojekt i. Projektet går under namnet Graffhuset.

Graffhuset ska vara en plats där unga människor får utrymme att testa idéer och få kunskaper och redskap för att driva konst- och kulturprojekt. Målet är att utveckla gemenskap och trygga relationer för att kunna lära sig tillsammans. Projektet bygger på det nätverk som Konstfrämjandet Värmland byggt upp genom sin verksamhet i Karlstad och Värmland – i Graffhuset kan uppslag och infall som väckts under en kurs eller workshop vidareutvecklas under friare former. Kulturskolan (ABF) och Konstfrämjandet ger stöd och handledning, men deltagarna själva står för idéerna, och de får själva driva sina projekt. En sådan modell ger ökad förståelse för omvärlden och ger ungdomarna chansen att bli medskapare till sina egna berättelser.

Nästa evenemang:

 

 

Sommarkurs för ungdom, Anmäl dig!!

 

 


På påsklovet inleder vi med:

Tjejer, kolla gatukonst!

Vi tittar på gatukonst tillsammans för att sedan börja skissa, pröva olika uttrycken genom olika material. Vi prövar oss fram på den lagliga väggen i Karlstad.

Handledare: Hilma H_O_N Nordén.
13-15 år

Gröna Villan/Graffhuset och lagliga väggen i Karlstad.
Älvbrinken 3 i Karlstad (intill Kulturskolans estetiska verksamhet)

 

Anmäl dig nu! anmalanverksamhet@gmail.com