Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

E F T E R K L A N G — Josefine Åhs Lagerberg

E F T E R K L A N G

 

Josefine Åhs Lagerberg
i samarbete med Ulf Lagerberg (ljudverk)Ekon från en utforskande process.

Hör du vad jag hör? Ser du vad jag ser

I en rumslig installation har det outtalade fått ge uttryck för hur våra sinnen kan spela oss ett spratt, där lager och djupverkan skapar spår av kvarvarande sinnesstämningar. Vad blir kvar när vi suddar ut gränsen mellan inre känslor och omgivningens påverkan?

Rörlig bild och formskuret material med invävt ljudverk; en rumsupplevelse plockad från ett undersökande skapande i skiftande perspektiv.

 

Josefins hemsida >>

  • Konstfrämjandet VärmlandBerglslagsgatan 11B, Karlstad
  • Förhandsvisning fredag 7 november kl 17-207 november - 24 november