Historia Konstfrämjandet Värmland

I juni 1975 samlades representanter för en rad värmländska folkrörelseorganisationer till en diskussion om bildandet av en regionförening av Konstfrämjandet. Den 30 november 1976 togs ett beslut att bilda Konstfrämjandet i Värmland.

Under de första verksamhetsåren saknades egen utställningslokal, vilket innebar att all utställningsverksamhet skedde ute på arbetsplatser och inom föreningslivet.

1988 flyttade verksamheten in i nuvarande lokaler på Ö:a Torggatan 17 i Karlstad. Här bedrivs en kontinuerlig utställningsverksamhet i galleriet. Dessutom finns lager och expedition. Ö:a Torggatan 17, Karlstad.

Konstombud har varit Konstfrämjandets idé sedan starten och att föra ut konsten till människor i deras vardag är ett av våra mål. Det kan vi göra med hjälp av konstombud, som är verksamma i våra medlemsorganisationer, på arbetsplatser, bostadsområden och i föreningslivet.

Idag finns 35 medlemsorganisationer anslutna till Konstfrämjandet och dessa utser styrelseledamöter.
Vi anställer konstnärer för vissa projekt.

Konstombud har varit Konstfrämjandets idé sedan starten och att föra ut konsten till människor i deras vardag är ett av våra mål. Det kan vi göra med hjälp av konstombud, som är verksamma i våra medlemsorganisationer, på arbetsplatser, bostadsområden och i föreningslivet.

Konstfrämjandets konstombud är en konstintresserad person, som vill förmedla något av sitt intresse till andra. Idag finns ca 60 ombud runt om i länet. Våra konstombud fyller en viktig uppgift och deras verksamhet kan ofta vara den enda kontakten med god konst för många människor.

Konstfrämjandet stödjer på alla sätt ombudens arbete med utställningar och konstbildningsaktiviteter. Vi håller lager, sköter ombudsrutiner, ger service genom kontinuerlig kontakt med ombudet. Vi har egna lokaler där vi kan arrangera träffar och informationsmöten.

Det krävs inga förkunskaper för att vara med. Intresset är viktigast. Ibland ordnas också konstresor inom Sverige eller till andra länder.

Är du intresserad att bli konstombud, hör av dig