Medlemsorganisationer

Sedan 1947 producerar och förmedlar Konstfrämjandet konst över hela Sverige, genom bl a vandringsutställningar, produktion av nya konstverk, försäljning av grafisk konst och kurser samt annan fördjupning i ämnet.

Konstfrämjandets medlemmar består av distrikt och andra organisationer på riksnivå. I Karlstad har Konstfrämjandet egen utställningslokal och kontor. Vi bedriver verksamhet med bl a Alma Löv museum i Sunne, Kolonin i Arvika och en rad andra organisationer i distrikt. Distriktet drivs dels genom professionella konstvetare, konstnärer och förmedlare, dels genom frivilligarbete.Vi gillar samarbeten.Medlemsavgiften har genom styrelsebeslut 2022 till 1000 kr/år per organisation.Vi vill tillsammans med våra medlemmar skapa ett bättre samhälle. Våra medlemmar spänner från stora folkrörelser och stiftelser till idéburna företag och intresseorganisationer och rymmer tillsammans 5 miljoner medlemmar. Vi utgår från våra medlemmarnas kunskaper och problemställningar i våra samarbeten som ofta blir exempel på vad konsten och konstnärligt tänkande kan göra i samhället. Vi ser konsten som ett sätt att tänka OM samhället, att göra det omöjliga möjligt.

Tag gärna kontakt med din organisation så berättar vi mer.

Medlemsorganistioner 2022

ABF Värmland

Byggnads Örebro Värmland

Handels avd 17

HSB Centrala Värmland

Hyresgästföreningen Region Mitt

ICA Maxi Stormarknad Karlstad

IF Metall Värmland avd 13

KKV- Värmland

Kommunal avd Västra Svealand

Konsum Värmland

Livsmedelarbetareförbundet Region Mitt

OK Värmland Ekonomisk Förening

Pappers Avdelning 36

Riksbyggens Lokalförening i Värmland

S:t Lukas i Värmland

S-kvinnor Värmland

Socialdemokraterna i Karlstad

Socialdemokraterna Värmland

SSU Värmland

Studieförbundet Vuxenskolan Värmland

Swedbank i Karlstad

Transportarbetareförbundet avd 06

Vänsterpartiet Karlstad

Värmlands Bygdegårdsdistrikt

KKV Värmland, Konstnärernas Kollektiv verkstad.

Centerparitet, Värmland.