Om distriktet

Konstfrämjandet Värmland är en idell förening vars syfte är att sprida intresset för och kring konst och stärka konstnärernas yrkesroll.

Konstfrämjandet Värmlands ändamål är

  • Att främja intresset för konstupplevelser som leder till arbete med jämställdhet, mångfald, barn och unga, internationalisering, delaktighet och tillgänglighet.

  • Att söka samarbete med syften att nå nya intressenter och därmed bredda verksamheten. Att skapa samarbeten med konstnärer och deras organisationer inom konst, konstpedagogik samt exponeringsmöjligheter för samtidskonst.

  • Att verka genom nätverket medlemmar och medlemsorganisationer. Att ledordet är ”samarbete” för vår verksamhet.