Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Annica Berglund

”Jag är intresserad av Gränsområden i och mellan dröm-fantasi-verklighet… av olika slags mellanvärdar.” 

Annica fascineras av hur olika verkligheter rör sig ut och in i varandra, hur de hålls isär och förbinder sig till varandra. Både mellan människor och inom människan. Av den betydelse minnen/ting/företeelser/tid och platser har. Av tillstånd, stämningar och möten i och mellan våra världar.  Och av ”bilderna” för det.

 

Under senaste året har Annica jobbat mycket med bilder på glas, som  sedan skapar tredimensionella verk av. Idemässigt  utgår verken från minnen kopplade till kojor under uppväxten. Kojan som plats, förknippad med känslan av spänning och förväntan. Men också kojan som den hemliga mötesplatsen. Till kojan kopplas också fantasins betydelse, njutningen, och den ibland skräckblandade förtjusningen fantiserande kan leda till, både på det individuella planet, och i de gemensamma fantasivärldarna.  I glasskulpturerna arbetar Annica bildmässigt främst med träd/skogsmotiv och formmässigt med kojan som rum, i form av slott /byggnader/skogsrum.

 

Annica Berglund har varit med på samlingsutställningar bl.a. på Liljevalchs, Nationalmuseet, Göteborgs konsthall, Märsta konsthall, Galleri Backlunds vårsalonger och under de senaste 20 åren (de flesta gångerna) på Värmlands konstnärsförbunds höstsalonger på Värmlands museum, Kristinehamns konstmuseum, Arvika konsthall och Rackstamuseet,

De senaste åren har jag också haft separatutställningar på Köpings konsthall, Noras konsthall och Gallery Black Door i Örebro.

 

  • Bergslagsgatan 11 B KarlstadVernissage fredag 23 oktober kl 17-20
  • 23 oktober 2020 - 7 november 2020Välkommen