Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Joanne Grüne-Yanoff — Bird People

Joanne Grüne-Yanoff is a Swedish-American transdisciplinary artist, playwright, activist and the founder of FLYG! International women’s art collective. With an established art career spanning three decades, Grüne-Yanoff has exhibited her artworks in galleries and museums across the globe. One aspect of her practice is through multimedia artwork in which she examines the individual’s charged relationship with the outside world, and another part is community-based activism through art. Over the last five years, she has regularly conducted workshops with people who identify as immigrants, migrants, refugees, expats and native-born residents to provide coping tools, and expand strategies of understanding and integration. A documentary on this work by filmmaker Charlotta Hayes, “Gemenskap är ett Skyddsnätt”, premiered in Stockholm in May 2020. Often, the two components of Grüne-Yanoff’s practice join forces. Her installations explore inclusive connection and creative transformation as tools of resilience.

 

In the exhibition Bird People at Konstfrämjandet Värmland, we meet again one of Grüne-Yanoff’s main characters, Cassandra, in the video Finding Flight (CloudWalk). We walk along with Cassandra as she steps forward, looking up to the sky and into herself, thinking about flight.

Through the film as well as the accompanying paper sculptures, Grüne-Yanoff offers creative transformation as a tool for resilience, connection and empathy.

Joanne Grüne-Yanoff är en svensk-amerikansk tvärvetenskaplig konstnär, dramatiker, aktivist och grundaren av FLYG! Internationellt kvinnokonstkollektiv. Med en etablerad konstkarriär som sträcker sig över tre decennier har Grüne-Yanoff utställt sina konstverk i gallerier och museer över hela världen. En aspekt av hennes övning är genom multimediakonstverk där hon undersöker individens laddade förhållande till omvärlden, och en annan del är samhällsbaserad aktivism genom konst. Under de senaste fem åren har hon regelbundet genomfört workshops med människor som identifierar sig som invandrare, migranter, flyktingar, expats och infödda invånare för att tillhandahålla verktyg för hantering och utöka strategier för förståelse och integration. En dokumentär om detta arbete av filmskaparen Charlotta Hayes, ”Gemenskap är ett Skyddsnätt”, hade premiär i Stockholm i maj 2020. Ofta går de två komponenterna i Grüne-Yanoffs praxis samman. Hennes installationer utforskar inkluderande anslutning och kreativ transformation som verktyg för motståndskraft.

I fönsterutställningen Bird People på Konstfrämjandet Värmland möter vi igen en av Grüne-Yanoffs huvudpersoner, Cassandra, i videon Finding Flight (CloudWalk).

Vi går tillsammans med Cassandra när hon går framåt och tittar upp mot himlen och in i sig själv och tänker på att flyga. Genom filmen och medföljande papperskulpturer erbjuder Grüne-Yanoff kreativ transformation som ett verktyg för motståndskraft, anslutning och empati.

Vi prövar oss fram i Coronatider.

  • Fönsterutställning Bergslagsgatan 11B Karlstad
  • 4 September - 19 septemberVälkommen - Alltid öppet!