Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Oscar Guermouche — Always her hero

 

Den pågående verkserien Always Her Hero bygger på aforismer om pappans kärlek till sin dotter. Aforismerna berättar om kulturella traditioner i relationen mellan far och dotter. De korta meningarna rymmer även bilden av ett hot mot hans kärlek, och ett imperativ, en uppmaning till honom att skydda sin dotter och återskapa dessa berättelser.

Verken är utförda i akvarell och tusch, likt klassiska barnboksillustrationer, med formspråk hämtade från folkkonstens och särlingens stiliseringar.Texterna är kombinerade med blomsterspråket, den tradition där blommor får uttrycka ens känslor.

 

 

Oscar Guermouche är konstnär, född 1977 i Stockholm, utbildad på Konstfack.

Hans arbete kretsar kring språket i berättelser om manlig kapacitet. Han intresserar sig för hur dessa berättelser skapas och återskapas genom kroppar, objekt, platser och text. Utgångspunkten är manliga karaktärer i gränslandet mellan hjälte och monster, ofta kopplat till hotbilder och hur beredskapen att bemöta hot tar sig i uttryck. Han kallar det beredskapens estetik.

Återkommande har han arbetat med berättelser om krigaren och actionhjälten. Här finns karaktärer som Rambo, Hulken och Ares såväl som den värnpliktige soldaten. Under de senaste åren har hans arbete kommit att fokuseras allt mer på pappan och patriarken. Därmed har frågor om hem, tillhörighet och biografi blivit mer centrala.

Hans verk är baserade på kopiering, förflyttning och sammanställning av redan existerande text. Samtidigt inbegriper de ett flertal olika tekniker, såsom måleri, teckning, installation, video och trycksaker.

 

Oscar Guermouches arbete har ställts ut på bland annat Nationalmuseum i Stockholm, National Centre for Contemporary Art i Moskva, Kunsthalle Rostock, Lokal 30 i Warszawa och Sleepwalker Projects i Toronto. Han finns även representerad med verk i bland annat Magasin III:s, Statens konstråds och Stockholm stads respektive samlingar. Vidare är han författare till ett flertal artiklar och essäer, bland annat för Paletten Art Journal, Flamme forlag och Turku Biennaali.
Sedan 2016 bedriver han ett samarbete med Designstudio Sandra Praun inom grafisk design och editering av böcker. Bland deras uppdragsgivare finns Kerber Verlag, Art and Theory Publishing och Bonniers konsthall.
Parallellt med den egna praktiken är han verksam som gästlärare och föreläsare på bland annat Kungliga konsthögskolan och Konstfack samt ett flertal av Sveriges förberedande konstskolor.

2017 valdes han in som medlem i Bildkonstnärsfondens styrelse vid Konstnärsnämnden. Han är numera vice ordförande för fonden och ordförande för fondens utrikesverksamhet, Iaspis.

Sedan 2012 är han bosatt på Öland.

  • Bergslagsgatan 11 B Karlstad
  • 2019.09.27-2019.10.19Välkommen