Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Robert Johansson / Stuckaturer i marknivå

Beståndsdelarna Stuckaturer i marknivå hämtar mycket näring från begreppet stratum, som används inom bl.a. geologi, arkeologi, stadsutveckling, sociologi, lingvistik och anatomi
Kolonins fönstergalleri visas verket Stuckaturer i marknivå kan läsas som en slags samtidsarkeologi, nästan nutida fossiler, i ett växelspel mellan detalj och helhet. Man är plötsligt är indragen i intrikata detaljer, för att i nästa ögonblick låta blicken svepa över helheten, på samma sätt som i en orientalisk väv.
Beståndsdelarna Stuckaturer i marknivå hämtar mycket näring från begreppet stratum, som används inom bl.a. geologi, arkeologi, stadsutveckling, sociologi, lingvistik och anatomi . Det hänvisar till sammanhängande skikt och lager med egen karaktär, avgränsade från varandra, men ändå samlade i en helhet. Det som har varit, är och ska komma, återfinns i samma bild.
Relieferna i Stuckaturer i marknivå är utförda i en blandning av pyrografi, acrylic 1, gips, tusch och lack.
Robert Johansson (1977) är född och uppvuxen i Grums.. Han är utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo och Akademie der bildenden Künste i Wien och bor och arbetar i Oslo.
Johansson haft mer än 50 utställningar, mest i Norge och Sverige, men även i USA, Kina och Nya Zealand. Han har erfarenhet från mer 20 konstnärliga gestaltningar.
I Värmland har han haft utställningar på Värmlands museum och på Alma Löv, samt utfört en konstnärlig gestaltning på Centralsjukhuset i Karlstad
  • fönstergalleriet KOLONINKyrkogatan 42 Arvika
  • 7 maj 2022 - 25 juni 2022öppet jämt!