Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Alexandra Falagara — Those who serve the Muses 2

Att vilja andas. // Att vilja hitta nya sätt att lossa knutar i hjärnan. // Att vilja skapa en yta för samtal. // Att vilja skapa ritualer för arbete. // Att vilja rita en orm som kommer ur en annan orm. // Att vilja ösa ut svarta pappersbitar över ett golv och tolka formerna de bildar. // Att vilja göra en bok om ritualer.

Those who serve the Muses 2 – Alexandra Falagara

Genom denna utställning vill jag undersöka handgripliga sätt att komma på god fot med muserna. Välkommen att delta. Se Facebookevent för uppdaterat schema.

https://www.facebook.com/events/772108479789714/

 

 

Muserna (grekiska: Μουσαι, Mousai) var i grekisk mytologi sångens, musikens och skaldekonstens gudinnor.  […] det (blev) brukligt att betrakta att även andra konster och vetenskaper och varje slag av ideal eller andligt skapande verksamhet stod under sånggudinnornas skydd.

– sv.wikipedia.org

 

Alexandra Falagara arbetar med visuell kommunikation, text och lärande. Tillsammans med Brita Leitmann grundade hon 2012 Bastion – Agency Studio Lab. Det är en designstudio och ett konstnärligt projekt, i vilket de forskar i hur identitet, normer och gränser formas och reproduceras genom visuell kultur och undersöker metoder för hur en kan omsätta maktkritisk teori i designpraktik.

 

www.alexandrafalagara.com

www.bastionagency.se

 

www.koloninarvika.se

 

––––––––––

 

Those who serve the Muses – Alexandra Falagara

 

Through this exhibition I want to explore tangible ways to get along with the Muses. Welcome to participate. See the Facebook event for updated schedule. https://www.facebook.com/events/772108479789714/

 

The Muses (Ancient Greek: Μοῦσαι, Moũsai) are the inspirational goddesses of literature, science, and the arts in Greek mythology. They were considered the source of the knowledge embodied in the poetry, lyric songs, and myths […] In current English usage, ”muse” can refer in general to a person who inspires an artist, musician, or writer.

– en.wikipedia.org

Alexandra Falagara works with visual communication, writing and teaching. Together with Brita Leitmann she established Bastion – Agency Studio Lab 2012. It is a design studio and an artistic project that

  • Kolonin / FönstergallerietKyrkogatan 42
  • 12/1
  • Fri entré