Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Vad hände i Skogen?

En samtalskväll ”vad som hände i skogen” i Värmland. Residensprojektet, verk i skogen och spelmansmusik från Brunskog. I samarbete med Rackstadmuseet i Arvika samtal sker i utställningen Träda – Fogelstadgruppen och jord av Åsa Elzén.
 
Skogen mellan oss är en interregional konstsatsning i skog och mark där Konstfrämjandets distrikt i Gävleborg, Dalarna, Uppland, Västmanland, Bergslagen (Örebro) och Värmland fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Ett förenat konstprogram knyter vi under 2021 samman över trettio platser, byar och mindre orter på landsbygden.I Värmland gjordes ett antal verk och en vistelse på fd Skogforsk i Brunsberg under temat skogen mellan oss. Under temakvällen kommer vi att samla och redovisa de olika konstprojekten i Skogen mellan oss.

Program
kl. 17.30 Brunskogs Spelmanslag
kl. 17.45 Presentation av det interregionala projektet skogen mellan oss, Janove Ekstedt, Konstfrämjandet Värmland
kl 18.00  Konstnär Andreas Bennin, Hagfors
kl.18.30 Kaffepaus, Brunskogs Spelmanslag
kl 18.45 Konstnär Annie Jonasson, Edane, vistelse konstnär
kl 19.00 Konstnär  Johann De Verdier, Arboga, vistelse konstnär
kl 19.15 Diskusssion och sammanfattning
kl 19.45 Brunskogs Spelmanslag

Åsa Elzén: Träda – Fogelstadgruppen och jord pågår på rackstadmuseet en utställningen som är producerad av Sörmlands museum och som kurerats Joanna Nordin och Hannes Trygg. Detta samtal evenemang Vad hände skogen? kommer att ske samband och på Trädan i utställningen.

Konstnären Åsa Elzén har länge arbetat med arvet efter Fogelstadgruppen, som bland annat drev Kvinnliga Medborgarskolan vid Fogelstad (1925-54 i Julita, Sörmland). I ett växande och genreöverskridande projekt, där gränserna mellan historiskt material och nya verk ofta är flytande, utforskar hon gruppens praktik kring ekologi och resiliens, med utgångspunkt i konstnärers och konstnärliga processers delaktighet i historieskrivningen.

  • Rackstadmuseet Arvika
  • torsdagen 9 dec kl 17.30-20.00Välkommen