Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Medlemsorganisationer

Sedan 1947 producerar och förmedlar Konstfrämjandet konst över hela Sverige, genom bl a vandringsutställningar, produktion av nya konstverk, försäljning av grafisk konst och kurser samt annan fördjupning i ämnet.
Konstfrämjandets medlemmar består av distrikt och andra organisationer på riksnivå. I Karlstad har Konstfrämjandet egen utställningslokal och kontor. Vi bedriver verksamhet med bl a Alma Löv museum i Sunne, Kolonin i Arvika och en rad andra organisationer i distrikt. Distriktet drivs dels genom professionella konstvetare, konstnärer och förmedlare, dels genom frivilligarbete.Vi gillar samarbeten.
Medlemsavgiften i distrikten är 1200 kr/år för ”stor” organisation och 600 kr/år för ”liten” organisation.
Vi vill tillsammans med våra medlemmar skapa ett bättre samhälle. Våra medlemmar spänner från stora folkrörelser och stiftelser till idéburna företag och intresseorganisationer och rymmer tillsammans 5 miljoner medlemmar. Vi utgår från våra medlemmarnas kunskaper och problemställningar i våra samarbeten som ofta blir exempel på vad konsten och konstnärligt tänkande kan göra i samhället. Vi ser konsten som ett sätt att tänka OM samhället, att göra det omöjliga möjligt.

Tag gärna kontakt med din organisation så berättar vi mer.

 

Medlemsorganistioner 2017