Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

ARTOTEK.Värmland

Utlåning av konst på bibliotek

Under 1973 sprids Konstfrämjandets Artoteksprojekt till ett femtiotal bibliotek runt om i Sverige med fyrtio grafiska blad till utlån. Verksamheten utvecklades med större utbud fler bibliotek. Genomslaget verkar ha varit gott, och ”kvalitetskonst” förmedlades till en brett och över en stor låntagarkår. Under 70-talet var detta ett spår i ett folkbildningsprojekt som riktades mot att bekämpa hötorgskonsten och låta alla människor få tillgång till kvalitativ kultur.

Frågeställningen i Artoteket.Värmland 2014 är en annan, men bottnar i Konstfrämjandets folkbildnings uppgift där tillgänglighet och kvalité är ledord.

Artoteket.Värmland 2014 kretsar på många sätt kring offentligheten och det privata.Tematiskt har de inbjudna konstnärerna förhållit sig till MOBIL. Konstfrämjandet Värmland har bjudit in ett 10 tal unga kulturskapare med rötter i Värmland. Ett antal verk som samtalar om samtiden och ställer frågor om samtiden i ett traditionellt spår och ett spår där samtidskonsten tar större plats.

Lånetiden denna gång är två veckor, och som vanligt är allt man behöver ett bibliotekskort.

 

Mycket nöje, kom och låna!

 

I ARTOTEK.Värmland ingår konstnärerna:

  • Anna Lidberg
  • Sara Forsström
  • Bettina Hystad-Hvidevold
  • Simon Lerin-Hystad
  • Amanda Karlsson
  • Julia Olofsson
  • Matilda Frykberg
  • Nils Karlsson
  • David Kumlin
  • Jesper Vieleby