Andreas Bennin — S K Ö R D

I utställningen S K Ö R D undersöker konstnären Andreas Bennin skogen som ett slagfält för frågor om klimatförändringar, industriellt jordbruk och ekopolitik.

Jeg har alltid båret med meg saker jeg finner, små biter av landskapet som jeg kan bære i hånden.

60% av Sverige, 70% av Värmland, är täckt av skog, men det allra mesta av den är rena odlingsfält. På trots av detta artificiella upplever vi fortfarande detta landskap som vilt och ursprungligt. Den svenska skogen har alltid haft stor betydelse ekonomisk, men också som individuell och nationell identitetsmarkör. Med ett överhängande klimathot och nödvändiga värderingar kring artsmångfald och koldioxidfångst har skogen också blivit ett slagfält för de viktigaste frågorna i vår tid.

Andreas Bennin kommer från Oslo, och arbetar inom flera uttryck, oftast med foto eller film som utgångspunkt. Hans olika projekt ser på hur människans förhållanden till sig själv reflekteras i hur hon upplever, behandlar och beskriver landskapet kring sig, och hur konst inte bara reflekterar och representerar verkligheten, men också är med att skapa den.

Andreas Bennin är norrman, utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo, och har tidigare vist utställningar vid bland annat Fotogalleriet i Oslo, Lillehammer kunstmuseum og De Nordiska ambassaderna i Berlin. Han bor och arbetar i Norra Råda och Oslo. Detta är hans första utställning i Sverige.

För landskapets öden och minnen är människor ansvariga. Vi väljer vad vi vill veta och vad vi vill minnas. Landskap är därför politiska platser.


Förhandsvisning 10 januari 2020 kl 17-20

Lördag 12-16, Onsdag 12-18, annat enl. överenskommelse

Visa alla