Annie Jonasson, Marcus Wallström, Johanna de Verdier

“We know not through our intellect but through our experience.”
Mourice Merleau-Ponty

“Sätt att närvara” är en inblick i Annie Jonasson, Marcus Wallström, Johanna de Verdier konstnärskap som knutits samman av ett gemensamt intresse för platsspecifikt undersökande. Verken tar sig an frågor om vår relation till naturen, potentiella framtider och uppfattningar av tid.

Det finns en vikt i att vara på plats, att vara närvarande gör att vi kan lära från våra upplevelser snarare än vårt intellekt. Konstnärerna gör nedslag i tanken om att konsten kan omkullkasta objektivitet och att betraktaren kan få en vidare förståelse för världen vi lever i genom mötet med konsten. I utställningen visas pastellteckningar och skulpturer med teknologiska inslag.

Visa alla