Christina Ekelund och Erik Torstensson vernissage, samtal, performance

We don't measure - nornorna redux, the space tour

Om vi fäster fibrer mellan jorden och centrum av vintergatan skulle, givet tillräckligt lång tid, en tråd spinnas genom vårt solsystems, och för all del, jordens egen, rotation.

Den tråden skulle bli ungefär ungefär 28 000 ljusår lång.

Men vi har inte tid att vänta och vi är inte de som mäter.

I det nordiska mytologin symboliseras människans tid på jorden genom en tråd. Den hanteras av de tre nornorna, som delar på uppgifterna att spinna, mäta och tillslut, klippa av tråden.

Men vi är bara två och inte de som mäter.

Enligt den moderna astrofysiken verkar det finnas spår från tidigare universum i form av minnen av svarta hål.

Kan vi skapa konsthantverk som överlever även nästa BigBang?

Performance pågår i fönstergalleriet kl 13.00 – 15.00
Konstmöte mellan konstnärerna och publiken, modererat av textilkonstnären Åsa Norman kl 15.30

Christina Ekelund och Erik Torstensson är textilkonstnärer och båda arbetar i ett brett fält från bruksföremål till textila bilder, installationer och performance, bland annat med performancegruppen BubbaTuss.

De känner ursprungligen varandra från gemensamt arbete på Kyrkeruds folkhögskola där de undervisar i olika textila ämnen.

Christina och Erik har tidigare ställt ut tillsammans i Fengersfors 2017 med utställningen Bara skuggor tröstar samt på konstfrämjande i Karlstad 2019 med I ljuset från raketen.

Ljus och mörker har varit ett återkommande tema i deras gemensam konstnärliga gestaltningar och deras process kan beskrivas som lekfull och intuitivt, vilket ofta kontrasteras mot de känslor av sorg och tomhet som kan genomsyra utställningarna.

I performanceinstallationen We don’t measure – nornorna redux, the space tour, på Kolonin i Arvika, fortsätter de att undersöka handspinnandets potential för att sammankoppla tid och rum genom att skapa ett upplyst rhizom av trådar som försöker att sträcka sig bortom, och ännu längre bort.

Visa alla