Elektronisk Flora

Simon Lerin och Bettina Hystad arbetar i ett gränsland mellan bildkonst och experimentell musik. De senaste 5 åren har de genom projektet Elektronisk Flora arbetat med inspelningar av bio-elektriska signaler från växter.

Värmländska duon Lerin/Hystad består av Simon Torssell Lerin och Bettina Hvidevold Hystad. De arbetar i ett gränsland mellan bildkonst och experimentell musik. De senaste 5 åren har de genom projektet Elektronisk Flora arbetat med inspelningar av bio-elektriska signaler från växter. Duons sensorer fångar upp elektriska spänningar inuti växternas blad. Växterna använder de elektriska signalerna för att kommunicera både internt och med andra organismer. Forskning av bl a Stefano Mancuso, professor i växtneurologi vid universitet i Florens visar att växter är komplexa, socialt interaktiva och kommunikativa väsen. De samarbetar och utvecklar avancerade relationer med både svampar och insekter. Genom en modulär-synth omvandlar duon växternas elektriska impulser till musik där växterna själva bestämmer toner, melodier och rytmer. Lerin/Hystad presenterar sina verk i audio-visuella installationer, ljudlandskap där flera växter komponerar musik och video tillsammans. Genom detaljerade teckningar i blyerts studerar Bettina Hystad också växternas form, sammansättning och textur. Lerin/Hystads konstnärskap är ett samarbete med naturen, de är ömsesidigt beroende av varandra. Åskådaren kan inte höra växternas elektriska puls utan duons synthar och sensorer som agerar översättare. Och duon kan inte skapa sina installationer utan växternas vibrationer. På Konstfrämjandet Värmland kommer Lerin/Hystad presentera ett urval av teckningar från serien Elektroniska Flora – Värmland samt ett nytt audiovisuellt verk med utgångspunkt i kommunikationen mellan gräsgröna guldbaggar och falsk spirea blommor.

Elektronisk Flora dokumenterar några av växterna i vårt ekosystem som nu genom antropocen genomgår stor förändring. Biologerna Elisabeth Schussler och James Wandersee pratar om begreppet växtblindhet, de beskriver det som oförmågan att se eller känna igen växter i sin egen miljö. Växter reduceras tyvärr ofta till kulisser, inredningsdetaljer eller möbler. Men växter är komplexa organismer djupt invecklade i världens ekosystem. Genom Elektronisk Flora utforskar Lerin/Hystad relationer mellan natur, teknologi och människa och försöker väcka frågor kring posthumanism, sammanlänkning, vår förståelse av naturen och icke-mänsklig agentskap i antropocen. Växternas intelligens är fortfarande ett relativt outforskat område inom forskning och nya upptäckter görs stadigt. Genom Elektronisk Flora kan vi uppleva och se på växter med ny blick.

Lerin/Hystad är båda utbildade vid Konstfack och Kungliga Konsthögskolan i Stockholm samt på Konsthögskolan i Bergen i Norge. Duon har deltagit i en rad separat och grupputställningar både i Sverige och utomlands. De är representerade på bl a Värmlands Museum, Kristinehamns Konstmuseum, Nord-Trøndelag Konstmuseum och Region Värmland. Lerin/Hystad är också aktiva som musiker och har turnerat i Europa, Kina och Japan.

För mer information om Lerin/Hystad och Elektronisk Flora:

https://vimeo.com/444338133

https://www.lerinhystad.com

Visa alla