Axis // Hanna Sjöstrand

(Bilden är en detalj ur målningen Axis_Below)

Axis är en utställning som växt fram med inspiration från Phanteon och Fontana della Pigna i Rom.

Upplevelsen av att ha stått under Panteons kupol och av att ha blickat ner på Fontana della Pigna från Vatikanmuseets fönster ledde till att jag började jobba med en serie tak- och golvmålningar.

Måleriernas bildrum i Vatikanmuseet och i Panteon, som förde mig ut ur rummet och mot en idévärld, verkade stå i ett motsatsförhållande till kupolens platsspecifika rumslighet. Platsen där jag befann mig blev lika specifik som universell.

Såsom träd som växer fram ur mötet mellan ljusets resa genom världsrymden, de olika tillstånden i vår atmosfär, platsen där träden växer och jorden den borrar ned sina rötter i.

Jag blev intresserad att uppleva denna platsspecifika rumsliga kvalité i ett måleri.

I serien har jag avbildat två tallar. Dessa två giganter lever i symbios och mellan dem lutade min egen pappa ryggen mot jorden. Där vände han ansiktet ut mot den stjärnklara natthimlen och njöt av sin egen litenhet.

Hannas hemsida

Visa alla