Henric Westlund — En glimt av bönens grammatik

En glimt av bönens grammatik

I Konstfrämjandet Värmlands galleri visar jag några verk vilka kan ses som ett sökande efter något som kanske kan kallas bönens grammatik?

Uttryck för ordet

som inte alltid följer tankens vanliga vindlingar i tid och rum

fast utgör dess yttersta grund, riktning och mål.

I bästa fall med ett lyssnande tilltal

som ödmjukt tystnar

och svarar med livssaftiga ögon och villiga händer.

Alldeles för ofta bortkommen

men utan att veta det

på väg hem igen.

Visa alla