Henrik Franklin — Kioskägarens ägodelar

Ägaren förbli osynlig men är samtidigt blottad i sin vilja att kommunicera med de förbi passerande.

Iket Kioskägarens ägodelar låter Henrik Franklin en fiktiv kioskägare använda sin butiksfront till ett annat slags saluförande än vad som är brukligt. Här saluförs inte längre läsk eller tvättmedel utan butiksägarens egna personliga funderingar över tillvaron. Ägaren förbli osynlig men är samtidigt blottad i sin vilja att kommunicera med de förbi passerande.

Kioskägarens ägodelar är gjort platsspecifikt för Kolonin och visas från 27 mars – 8 juni.

Henrik Frankiln är från Värmland och utbildad vid Konstfack i Stockholm. Hans bilder har bl.a publicerats i the New York Times, Galago, Magasinet Arena och tidskriften FUL. Han har kurerat och deltagit i utställningar på bl. a Göteborgs Konsthall, Trollhättans Konsthall, Gallery Steinsland Berliner. Henrik Franklin bor och arbetar i Göteborg.

Visa alla