Holy Water – Ulla Ridderberg

“Vattnet…ingenting har det i sig självt… inget kan vara det förutan.” (Leonardo da Vinci)

Holy water, sacred but misused.

Förr i tiden sa man att världen består av fem element: Eld – Eter – Luft – Jord – och Vatten; det gör den säkert fortfarande, det är bara vi som glömt! Konstnären Ulla Ridderberg påminner oss om denna gamla visdom. Hon funderar över vad det innebär att hon själv, precis som allt annat levande, till stora delar består av vatten: Heligt vatten. Vi simmar omkring i oss själva skulle man kunna säga – en droppe som stigit upp ur havet och som vandrar en tid på jorden innan den åter sköljs ut i det stora blå, eller kanske snarare i det väldiga bruna och förorenande – för tyvärr är det ju det vi har förvandlat havet och vattnet till, en avstjälpningsbrunn. Är det där vi vill hamna?

Ulla Ridderberg är från början scenograf med teaterscenens upplysta rum som sin passion. Men hon bär också en intim koppling till vattnet i olika skepnader: flödande, fryst, i form av dimma. Från teaterrummet har hon sedan som konstnär tagit med sig intresset för ljussättning ut i stadsrummet. Många offentliga ljuskonstverk har kommit ur Ullas ateljé, placerade i eller i närheten av vatten. I utställningen Holy Water, sacred but misused låter Ulla Ridderberg sina två intressen – ljus och vatten – flöda samman. Idén till utställningen föddes vid foten av Himalaya där floden Ganges börjar sitt utlopp. Det var där filmen som du kan se spelades in – av en slump i en enda tagning. Tag dig tid och låt dig sköljas med i stämningen. Petflaskorna längs det stiliserade vattendraget innehöll från början vattenprover från olika flodmynningar runt om Östersjön, vår egen lilla avloppsbrunnUlla Ridderbergs hemsida

Visa alla