I andras sällskap / Jonas Gazell

I utställningen arbetar Jonas med sig själv som en karaktär vars sinnesstämning och sammanhang brottas med självbild och identitet.

Jonas Gazell undersöker relationer mellan video och kropp; yttre miljöer och inre psykologiska landskap. Till utställningen ”I andras sällskap” arbetar han med sig själv som en karaktär vars sinnesstämning och sammanhang brottas med självbild och identitet.

Med video som material har Jonas länge fascineras av vår tids snabba teknologiska utveckling samtidigt som han handskats med frågor kring överkonsumtion och utarmning av naturliga resurser ur ett konsumtionsperspektiv.

Jonas Gazell är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå och har tidigare ställt ut på bl.a. Alma Löv Museum, Galleri NOS och Röda Sten Konsthall.

Visa alla