Jacqueline Forzelius / Bortom eran Värld

En värld i miniatyr ses i perspektiv av en betraktare som befinner sig i en annan värld. Den betraktas utifrån den stora världen och väcker referenser till barnlekar och fantasifulla föreställningsvärldar som vi tycker om att vara i.I utställningen visas miniatyrer av olika rum, noggrant utförda avbilder av verkliga rum, med egna historier bakom sig. Till skillnad från fotografiets avbild av ett ögonblick möjliggör dioramat ett annat sorts betraktande. Miniatyren ger intryck av att stå för sig själv och möjliggör ett utifrånperspektiv som kan vara svårt att värja sig för. Ett perspektiv som ger känslan av kontroll, av allsmäktighet och fantasins möjligheter.Men utställningen ”Bortom eran värld” är inte främst en utställning om miniatyrer. Det en utställning om att ta avstånd, frivilligt eller påtvingat. Att isolera sig eller bli isolerad. Dioraman tvingar och förför betraktaren att se från ett avstånd. Makabra och hjärtskärande miniatyrer verkar ge känslor av trygghet när de kan studeras i sin självständighet. Liksom avståndstagande kan rymma ett spektrum av känslor, från frihet och oberoende, till likgiltighet och bitterhet.Jacqueline Forzelius (b. 1982) är verksam och bor i Göteborg. Hon har studerat Bild och Form på Kyrkeruds Folkhögskola, efter det en bachelor i fri konst från Konsthögskolan i Bergen KHIB och en master i fri konst från Piet Zwart Institute i Rotterdam. Sedan 2004 har hon främst arbetat med performance och video, med deltagande i utställningar som Videonale i Bonn, Total Liquidacion i Madrid, Høstutstillingen, Statens kunstutstilling i Oslo. De senaste åren har hon även börjat arbeta med dioraman och haft en soloutställning på Galleri BOX i Göteborg.

Visa alla