Jennie Dahlén // Lager av längtan

Vad händer med din person när dina vanor rubbas? Hur gör du för att ge näring till din upptäckarlust när din rörlighet begränsas? Hur får dina tankar luft när du inte kan vara kreativ på de sätt du brukar välja? Hur stillar du din längtan efter det du älskar när den tillvaro du valt har satts på paus?

Under de senaste två åren tycker jag att det mer än någonsin är tydligt hur vi människor bär flera världar inom oss. Hur vi kommer i obalans när vi inte på vårt vanliga vis kan få vara i dessa olika världar, röra oss fritt mellan dem och få utlopp för det vi tycker om att göra och vara. När vi i och med begränsningarna i exempelvis rörlighet måste hitta andra sätt att ge näring åt de olika delar vi består av och som gör oss människor unika.

Jennie skriver;

”Jag använder mig här av begreppet ”världar” för många olika saker. Det kan vara en vänskap eller ett familjeband som kan utgöra en värld, liksom en geografisk plats. Och ens skapandevärld, förstås. Platser, omständigheter, kontakt med andra människor som ger oss energi och inspiration att vara de personer vi är.

I denna utställning har jag illustrerat idén ovan om de olika världarna vi har inom oss i form av bilder där jag blandar teknikerna analogt foto, teckning, grafik och måleri. Blandningen av tekniker som symbol för de olika sidor vi har i oss människor. Jag har valt att jobba med bilder av fysiska platser, men det kan egentligen handla om vilken typ av värld som helst.

Jag har använt analogt foto som ger en direkt avbildning av omgivningen (gatuvyer i min hemstad Karlstad), och ristat in teckningar av berg i fotonegativen för att på så vis lägga till en annan plats jag älskar (den franska alpregionen, som jag saknar) till den i min omedelbara närhet. Jag har sedan arbetat vidare med bilden i fotopolymerprocessen, en teknik som jag valt på grund av det djup och ytterligare lager den lägger till bilden. Som flera dimensioner, liksom tillvaron de senaste två åren blivit vriden på.

Jag hoppas att bilderna bidrar till reflektioner och diskussioner om hur vi människor fungerar i de här förändrade omständigheterna, och även hjälper till personliga funderingar över vad en värdesätter i sitt liv.”

Visa alla