Jörgen P Karlsson — Interpersonella perspektiv

Ett socialpsykologiskt inspel genom måleri och skulptural form.

Vi är varandras effekter.

Under det vetenskapliga fältet Socialpsykologi finns en rad faktorer som i grunden rör samhälle och interaktion mellan människor. Här finns det sociala samspelet, beteenden och påverkan. Mänsklighet. Det kan handla om impulshandlingar, normer, effekter av händelser och förlopp som skapar sociala konsekvenser på gott och ont.

Det uppges finnas tre huvudinriktningar inom socialpsykologin – kollektivt, individuellt och interpersonellt. Mitt huvudfokus ligger på det interpersonella perspektivet, det vill säga hur individer samspelar med varandra. Här finns exempelvis kommunikation, hur normer och attityder skapas, såväl som asocialt beteende och normbrytning. Ett samlingsbegrepp skulle kunna vara social navigering. Jag utforskar påverkan individer emellan på olika sätt och i olika kontexter. Inte minst genom mig själv som filter och mina forskningsverktyg består av konsten.

Det är förstås inte alltid täta skott mellan övriga socialpsykologiska perspektiv, men det interpersonella är det som fascinerar mig mest.

Visa alla