Katrin Westman — Jag behöver dig för evigt och alltid

Katrin Westman är en bildkonstnär baserad i Östra Ämtervik som utforskar mötet mellan måleri och skulptur. Hon vill skapa medvetenhet om betraktarens kropp och position i relation till måleriets rumsliga och fysiska dimensioner, samtidigt som hon strävar efter att förena abstraktion med figuration. Läs mer på katrinwestman.se

På Kolonin visar Katrin Jag behöver dig för evigt och alltid, som består av en träställning som är ramen för nio bitar oljemålad akrylplast i olika former som hänger fritt i genomskinliga trådar. Det uppsplittrade måleriet svävar i konstruktionen vars trådar håller allt samman. Måleriet får sväva, svänga och växa i ett strålkastarljus som skickar skuggor mot väggen. Ramar och strukturer kan vara en kärleksförklaring, ett förhållningssätt till mentorskap eller en kommentar till konstens behov och förutsättningar.

Utställningen arrangeras i samarbete med Konstfrämjandet Värmland och är också en del av Arvika Ljus! 2023.

Visa alla