Marie Dahlstrand — Mörkerseende

Färgen och materialet får verka som metafor för tankar och tillstånd.

Marie Dahlstrand arbetar med en motivvärld bestående av abstrakta färgfält bärande på ett ett komplext färgspråk, där landskapet på olika sätt är en avgörande inspirationskälla. Färgen och materialet får verka som metafor för tankar och tillstånd. Utgångspunkten är ofta minnesbilder eller foton från platser som många gånger drabbats av mänsklig påverkan. Återkommande motiv är hålrum, fåror, spår och mönster som utgör det konstruerade landskapets ornamentik.

Målningarna betraktas utifrån ett abstrakt förhållningssätt, där många delar från en iakttagen verklighet vävs ihop och blir bärande på en berättelse från vår historia och samtid. Dahlstrand lägger stor vikt vid färgen och dessa väljs ut genom en intuitiv och noggrann process.

”With a skillful work of balance, Marie Dahlstrands work evokes both a feeling of vertigo and security, where ups and downs do not exist - the world still holds together. Through shapes and formations that lean on each other, creates weight and lighten.” Nora Söder Galleri Thomassen

"Marie Dahlstrand (f. 1973, Lidköping) bor och arbetar i Göteborg. Hon har en master MFA från Konsthögskolan Valand. Marie Dahlstrand har ställt ut på Passagen Linköpings konsthall, konsthall Hamnmagasinet, Varberg, Fullersta gård, Uppsala konstmuseum, Palazzo Ducale/Genova och Galleri Thomassen/Göteborg, Galleri Eva Solin/Stockholm och Galerie SLIKA/Lyon. Hennes arbete finns representerat i privata och offentliga samlingar hos museum, kommuner, landsting och Statens konstråd. Hon har även utfört ett antal offentliga gestaltningar i varierande format och tekniker.”

Visa alla