Meeting of Minds

10 konstnärer med olika etniska bakgrunder utforskar feminist-relaterade koncepter i sina konstverk.
10 female artists from different cultural backgrounds investigated their works and exchanged their thoughts from a feminist-related concept.

Meeting of Minds Platform

We would like to invite you to join us in the final session of Meeting of Minds in Karlstad

A group exhibition featuring the work of
Eden Mengisteab – Filippa Arrias – Helene Karlsson – Isabel Lofgren – Katarina Eismann – Nisrine Boukhari – Rossana Mercado.Rojas – Sandi Hilal – Sara Falkstad – Valeria Montti Colque

About the show
In the year 2019, Sweden celebrated a hundred years of giving women the right to vote; this important date inspired me to start a project with female artists so, Meeting of
Minds had come to life.
The project has a special focus on the experience of feminist visual practices concerning migration and exile as a personal experience and how you could have a transcultural background and become part of more than one society.

The first meeting was organised in Stockholm in 2019, where six female artists from different cultural backgrounds exhibited their works and exchanged their thoughts about their own experiences as female artists and how they investigated feminist-related concepts in their artworks and the subject of migration.
Initially, the second meeting was to take place in 2020 in Karlstad as a public meeting and an exhibition featuring six female artists.
But instead -due to the COVID-19 Pandemic- the artists met virtually via Zoom.
During these meetings, their discourse shifted towards the impact of isolation, separation, death, and lockdown. Moreover, how these things have had affected the outcome of their
artistic work.
This assembly emphasized the importance to create an alternative space for female artists to meet and discuss their works during the Pandemic and later on.
Thus, as a continuation, we started new meetings in 2021, inviting more female artists to join us, present their works during the time of the Pandemic, and investigate how we can establish a platform for the Meeting of Minds.
As a result of these meetings, we produced documentation from 2020/2021 where the artists share segments from their Meeting of Minds.
Two exhibitions are planned to be exhibited—the first is in Stockholm and the second show is presented to you these at Konstframjandet Varmland and Kronoparken Library/Kronoteket on Karlstad

The project curated by Abir Boukhari, in collaboration with Konstframjandet Varmland and supported by Kulturrådet – Karlstad Kommun (Sven af Geijerstam’s fund) – Konstframjandet


Meeting of Minds Plattform

Vi inbjuder er till att vara med oss på den sista sessionen av Meeting of Minds i Karlstad.

Detta är en grupputställning med verk av

Eden Mengisteab – Filippa Arrias – Helene Karlsson – Isabel Lofgren – Katarina Eismann – Nisrine Boukhari – Rossana Mercado Rojas – Sandi Hilal – Sara Falkstad – Valeria Montti Colque

Om utställningen

Sverige firade under 2019 hundraårsjubileum av kvinnors rösträtt; detta viktiga datum inspirerade mig till att starta ett projekt med kvinnliga konstnärer och så blev Meeting of Minds till.

Projektet har speciellt fokus på kvinnors erfarenheter med feministiska visuella metoder rörande migration och landsflykt som en personlig erfarenhet och hur en kan ha en transkulturell bakgrund och bli en del av flera än ett samhälle.

Det första mötet organiserades i Stockholm 2019 där sex kvinnliga konstnärer med olika kulturella bakgrunder visade upp sina verk och hade ett utbyte om sina tankar och erfarenheter med att vara en kvinnlig konstnär och hur de utforskade feminist-relaterade koncepter i sina konstverk, samt ämnet migration.

Till att börja med skulle möte nummer två inträffa 2020 i Karlstad som ett offentligt möte med utställningar av sex kvinnliga konstnärer.

Men på grund av COVID-19 pandemin hade konstnärerna i stället ett virtuellt möte genom Zoom.

Under dessa möten flyttades diskussionerna till påverkan av isolation, separation, död och nedstängning, samt hur detta har påverkat deras konst.

Detta projekt vill betona vikten av att skapa en alternativ plats för kvinnliga konstnärer att mötas och diskutera sina verk både före och efter pandemin.

Som en fortsättning på detta startade vi ett nytt möte under 2021 och inviterade flera kvinnliga konstnärer att delta och att samtala om sina erfarenheter från pandemitiden och utforska hur vi kan etablera en plattform för Meeting of Minds.

Ett videoverk skapades som ett resultat av dessa möten under 2020/2021 där konstnärerna delade tankar från sina möten med Meeting of Minds.

Två utställningar är planerade och gjorts – den första är i Stockholm och den andra presenteras för er av Konstfrämjandet Värmland och Kronoparkens Bibliotek/Kronoteket i Karlstad.

Projektet kureras av Abir Boukhari i ett samarbete med Konstfrämjandet Värmland med stöd ifrån Kulturrådet, Karlstad Kommun och Konstfrämjandet.

Visa alla