Robert Johansson / Stuckaturer i marknivå

Beståndsdelarna Stuckaturer i marknivå hämtar mycket näring från begreppet stratum, som används inom bl.a. geologi, arkeologi, stadsutveckling, sociologi, lingvistik och anatomi

Kolonins fönstergalleri visas verket Stuckaturer i marknivå kan läsas som en slags samtidsarkeologi, nästan nutida fossiler, i ett växelspel mellan detalj och helhet. Man är plötsligt är indragen i intrikata detaljer, för att i nästa ögonblick låta blicken svepa över helheten, på samma sätt som i en orientalisk väv.Beståndsdelarna Stuckaturer i marknivå hämtar mycket näring från begreppet stratum, som används inom bl.a. geologi, arkeologi, stadsutveckling, sociologi, lingvistik och anatomi . Det hänvisar till sammanhängande skikt och lager med egen karaktär, avgränsade från varandra, men ändå samlade i en helhet. Det som har varit, är och ska komma, återfinns i samma bild.Relieferna i Stuckaturer i marknivå är utförda i en blandning av pyrografi, acrylic 1, gips, tusch och lack.Robert Johansson (1977) är född och uppvuxen i Grums.. Han är utbildad vid Statens Kunstakademi i Oslo och Akademie der bildenden Künste i Wien och bor och arbetar i Oslo.
Johansson haft mer än 50 utställningar, mest i Norge och Sverige, men även i USA, Kina och Nya Zealand. Han har erfarenhet från mer 20 konstnärliga gestaltningar.I Värmland har han haft utställningar på Värmlands museum och på Alma Löv, samt utfört en konstnärlig gestaltning på Centralsjukhuset i Karlstad

Visa alla