Staffan Jofjell / Dans bort i vägen,…

över nejden gick låten av spelet och skratten….

Frödings dikt bjuder in oss till förväntningarna, lusten och friheten från vardagens slitoch umbäranden i den ljusa sommarnatten. Folkparkerna i Sverige och Värmland kom till av just den anledningen. Arbetarrörelsens framväxt med politisk medvetenhet, fackföreningar och studier gav självförtroende och stolthet, man ville ha egna platser där ungdomar och familjer kunde umgås och roa sig på egna villkor.

Under sommaren 1983 besökte Staffan Jofjell värmländska Folkparker för att ta bilder och uppleva stämningen kring dansbanor. Det är snart 40 år sedan men kanske finns där i bilderna något tidlöst mänskligt liksom i Frödings fina dikt?

https://visitvarmland.com/karlstad/evenemang/utstallning/dans-bort-i-vagen

alstersherrgard.se

https://karlstad.se/Alsters-herrgard/evenemang/

https://karlstad.se/Alsters-herrgard/kalenderhandelser-alsters-herrgard/2022/juni/dans-bort-i-vagen/

https://karlstad.se/Alsters-herrgard/besok-alsters-herrgard/se-och-gora/galleriet-i-ostra-flygeln/

Galleri Östra flygeln. Fri entré. Öppet 11.00-17.00.

Staffan Jofjell

Staffan Jofjell (f.1952) har sedan sin utbildning på Christer Strömholms Fotoskolan på 1970-talet undervisat i foto på olika Folkhögskolor. Han har haft utställningar i bland annat Berlin, Barcelona, London, Manchester och Oslo och producerat bildspel till teatrar, kommuner och landsting.

Galleriet, Östra flygeln

Utställningen är en del av ett nystartad samarbete mellan Konstfrämjandet Värmland, Alma Löv Museum och Alsters herrgård där Konstfrämjandet Värmland och Alma Löv Museum redan tidigare har ett långvarigt samarbete för att samtidskonsten tar en plats i Värmland.

Alma Löv Museum

Alma Löv Museum är ett samtidskonstmuseum i Västra Ämtervik, Sunne som består av ett tiotal paviljonger utspridda i naturen och den stora huvudbyggnaden Paleis Oranjestraat med tre våningar var det finns både teatersalong, utställningssalar och café.

Alma Löv Museum

Visa alla