Undersökning om vår kommissionskonsten i Värmland.

Enkät angående samarbete kring Kommissions konst i Värmland.

Vår praktikant Sofia har under våren arbetat med att inventerat vårt kommissionslager samt våra arbetsplatsutställningar. Detta har resulterat i en enkätundersökning som riktar sig till konstnärer samt arbetsplatser. Vi skulle uppskatta om ni tog er tid att svara på denna enkät antingen som anställd på en arbetsplats eller som konstnär. Enkäten kommer senare vara till underlag för vår fortsatta verksamhet gällande kommissionskonsten.

Svar måste vara tillhandahållet senast den 30 Maj.
Tack för att ni tar er tid!

Med vänliga hälsningar
Sofia Sundström,
studerande vid Linköpings universitet och praktiserande på Konstfrämjandet i Värmland under vårterminen 2016 som en avslutande del i en kandidatexamen i Kulturvetenskap.

Arbetsplatsutställning
Konstnärer

Visa alla