Konst i det gröna 2020

OBS! INSTÄLLT OBS!

Vi klarar inte det stora intresset för Konst i det Gröna i Stadsträdgården i Karlstad!

Ett positivt budskap är att intresset för konst och kultur är stort i Karlstad och att det längtas efter kulturevenemang.

Konst i det gröna i Stadsträdgården i Karlstad är ett årligt evenemang, öppet för alla deltaga och Konstfrämjandet Värmland har polistillståndet.

Konstfrämjande Värmland har efter mycket noga övervägande och sökt andra vägar att genomföra evenemanget beslutat att ställa in året Konst i det i Gröna.

Vi anser att vi inte kan uppfylla vårt sökta polistillstånd för evenemanget i Stadsträdgården i Karlstad. Vi gjorde en chansning att restriktionerna runt pandemin skulle lätta inför sommaren. Men vi ser inga sådana tecken, snarare tvärtom vad gäller pandemin. I detta läget måste vi nu ta vårt ansvar. Vi har inte möjligheten att omorganisera evenemanget till restriktioner runt Pandemin.

Evenemanget har skapat ett stort intresse på sociala medier som är oerhört positivt. Om läget varit ett annat så hade detta blivit en riktigt fin dag i Stadsträdgården. Vi tackar ödmjukt som ville genomföra evenemanget tillsammans med Konstfrämjandet Värmland. Vi ber att få återkomma när läget ser bättre ut.

Vi ser framåt, kultur behövs.

Med vänlig hälsning,

Janove Ekstedt
Verksamhetsledare genom
Styrelsen Konstfrämjandet Värmland

Evenemanget respekterar all Corona information, därmed finns en osäkerhet i om det blir ändrade regler för sammankomster. Förbjudet med allmänna sammankomster med över 50 personer. Från och med den 29 mars får allmänna sammankomster och offentliga tillställningar ha högst 50 personer.
Vi håller oss uppdaterade.

Mer om information Covid19

Visa alla