Konsthall Spisrummet

Samarbetsprojekt mellan Konstfrämjandet Värmland och Landstinget att hitta arenor för samtidskonsten I Karlstad.

På Centralsjukhuset i Karlstad öppnas 2015 landstingets egen konsthall. Här visas bland annat de konstföremål som av en eller annan anledning inte finns utplacerade i verksamheten.

Landstinget i Värmland har en gedigen konstsamling som till största delen är utplacerad i verksamheternas lokaler. En mängd konstföremål förvaras dock i vårt huvudförråd, där svårplacerad eller skadad konst deponeras.

För att tillgängliggöra fler delar av konstsamlingen visar landstinget under 2015, i samarbete med Konstfrämjandet i Värmland, delar av samlingen i Konsthall Spisrummet.

Värmländska konstnärer får uppdrag
Under 2015 kommer fem konstnärer att få i uppdrag att utifrån samlingen, kurera utställningar i hallen. Uppdragen kommer att ges till konstnärer som är yrkesverksamma i länet.

Konst i vården
Inför eller i samband med besöket, kan personal, anhöriga och övriga konstintresserade ta del av en handledning. I den finns information om konstnären som arbetat med utställningen och om de verk som visas. Men också diskussionsfrågor kring konsten och tips på hur personal och besökare kan använda utställningen i rehabiliteringssyfte.

Andra utställningar
Under året kommer också andra utställningar i konsthallen att äga rum. Konstfrämjandet i Värmland och kommer också att genomföra utställningar i egen regi. Landstingets konstverksamhet kommer också, i mån av tid, att genomföra kortare utställningar där landstingets nyinköpta konst visas.

Om Spisrummet
Rummet har redan idag ett kulturhistoriskt värde. Inredningen är sammansatt av inredningsarkitekterna Ove och Ulla Lindblom och består av danska lampor och autentiska möbler av hög kvalitet. Spisen i rummet är ritad av arktiskt Gunnar Hollström.

Konstenheten Landstinget i Värmland
Sunna Hansdottir och Lars Idesten utställning ”Repetition” 2015.
www.liv.se/Om-Landstinget-i-Varmland/Konst/

Visa alla