Re:visioning Congo – Sweden trough a dry plate archive

Kongo, missionsfälten och arkivet. Konstnärerna Anna Ekman och Cecilia Järdemar har initierat ett samarbetsprojekt med kongolesiska konstnärer för att skapa omtolkningar och nya verk utifrån arkivbilderna som öppnar för alternativa läsningar av hist

Vad formar vår föreställning om andra människor när vi inte träffar dem personligen? Bilder och uppfattningar som formades förr lever kvar än idag. Projektet tar avstamp i de glasnegativ som skickades hem av svenska missionärer från Kongo mellan 1885 – 1930, och som låg till grund för missionärernas turnerande bildföreläsningar runt om i landet. Materialet beskriver en period som haft stort inflytande på Afrikabilden i Sverige, och utgör även en saknad del av kongolesernas historia.

Att ifrågasätta gamla stereotyper och därmed motverka rasistiska föreställningar om Afrika, afrikaner och den afrikanska diasporan. Att återgälda en del av det kongolesiska kulturarvet till Kongo genom en stor fotodokumentation.

Projektet bidrar till att ifrågasätta Afrikabilden i Sverige genom ett gammalt fotografiskt material. Det återbördar en viktig del av det kongolesiska kulturarvet till Kongo och överlåter tolkningsföreträdet av dessa bilder till kongoleserna själva.


Följ projektet genom att gilla på Facebook.

Kulturstiftelsens hemsida

Visa alla