Minsta gemensamma — Utvidgat rum, utvidgat samtal

Hösten 2024 startar Konstfrämjandet Värmlands projekt Minsta gemensamma. Genom att utvidga utställningsrummet till olika offentliga platser vill vi ge publiken nya ingångar till och upplevelser av samtidskonst.

Var och hur kan vi uppleva konsten? Utifrån ett antal konstnärskap bjuder projektet ”Minsta gemensamma” in till att utforska tankar och idéer kring våra gemensamma rum och utrymmen. Samtidigt som konstnärer ställer ut i Konstfrämjandet Värmlands lilla utställningsrum på Bergslagsgatan i Karlstad, vecklas deras konstnärskap ut i andra offentliga rum i Karlstad och Värmland. På ett lustfyllt och överraskande sätt ges publiken nya ingångar till och upplevelser av samtidskonst. Genom tillfälliga offentliga gestaltningar, performance eller workshops aktiveras till exempel parker, idrottsanläggningar, universitet och bibliotek med målsättningen att ge fler möjligheten att ta del av och interagera med samtidskonst.

Medverkande konstnärer: Jens Masimov, Helene Karlsson, Hållams Linnea Henriksson, Niklas Wallenborg, Marja-Leena Sillanpää, Sara Guldmyr, My Lindh, Emma Friberg, Matilda Nordenström och Erik Hårdstedt.

Mer info om programmet kommer inom kort!

Projektet drivs med stöd av Kulturrådet, Karlstad kommun och Folkrörelsernas konstfrämjande.

Visa alla