Konstfrämjandet Värmland

2

Konstfrämjandet Värmland

Skogen mellan oss

Sex av Konstfrämjandets distrikt i mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Ett förenat konstprogram knyter under 2020-2021 samman närmare tjugo platser, byar och mindre orter.
Sex av Konstfrämjandets distrikt i mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Ett förenat konstprogram knyter under 2020-2021 samman närmare tjugo platser, byar och mindre orter.

Skogen mellan oss är en unik interregional konstsatsning. Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Med en gemensam identitet skapas en serie utställningar och aktiviteter som i tid äger rum parallellt och överlappande. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman närmare tjugo platser, byar och mindre orter. Tillsammans med konstnärer, föreningsliv, allmänheten, i offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och nationellt.

 

 

 

Projektet ”Skogen mellan oss” stärker konstens roll utanför storstäderna genom ett program som under 2021 knyter samman ett femtontal platser. Med en gemensam identiteten kommer Konstfrämjandets distrikt att sprida händelser såsom utställningar, föreläsningar och workshops över ett stort geografiskt område. 

 

Skogen mellan oss hoppas att projektet inspirerar civilsamhälle och beslutsfattare till diskussioner om kulturens strukturer på landsbygden. Genom temat lyfts samtidigt frågor kring skogen som plats för alltifrån exploatering, produktion och rekreation till migration, historia, mystik och hem.

 

I Värmland startar projektet i Februari med ett Open Call, 3 st konstnärer inbjudes till konstläger på f.d skogsforsk. i Brunsberg, Arvika Kommun. Den f.d  Skogsforskningsstationen blir basen för ”Skogen mellan oss” i Värmland med utställningar och tematiska Skogstorg.i ”Skogen mellan oss”  inbjuder vi att medverkan i Bokcirklar. Performancegruppen Otalt medverkar med  “Women walking talking grieving” , vandringar och dokumentation i naturreservat. Tematiska skogsutställningar under våren och hösten 2021 på Bergslagsgatan 11. Alma Löv Museum, Sunne blir det ett tältläger för konst och möten inom projektet. 

 


 

 

Projekt 1  ”Skogen mellan oss”

 

 

Vi tre konstnärer för ett Konstläger!

 

 

Skogsbiblioteket och Skogen mellan oss


Skogsbiblioteket är ett projekt som ingår i Skogen mellan oss, en unik interregional konstsatsning. Sex av Konstfrämjandets distrikt i Mellansverige fångar in ett utbrett intresse för skogen som företeelse inom konsten. Med en gemensam identitet skapas en serie utställningar och aktiviteter som i tid äger rum parallella och överlappande. Ett förenat konstprogram knyter under 2021 samman närmare tjugo platser, byar och mindre orter.

 

Skogen mellan oss skapar konst och kultur på platser som sällan eller aldrig nås av samtida konst. I ett stortgeografiskt område knyts också dessa platser samman till en större gemenskap. Tillsammans med konstnärer, föreningsliv, allmänheten, i offentliga rum och mellan generationer, bildas en viral svärm av konst som blir synlig lokalt och nationellt.

Konstnärligt söker Skogen mellan oss efter platser som är av historiskt och samtida intresse, platser som på olika sätt kan spegla våra föreställningar av skogen. Skogsbiblioteket är en sådan plats. Skogen mellan oss lyfter även fram likheter mellan skogsnära glesbygd, var de än finns, och ser detta som något som förenar istället för något som håller dem isär. Syftet är att bryta bilden av glesbygden som ett kluster av isolerade lokala öar, och samtidigt lyfta fram den periferi som uppstår i de geografiska utkanter ett centraliserat konstliv skapar. Det vill säga spänningsfältet mellan de urbana konstinstitutionerna och civilsamhällets aktörer i glesbygden. På så vis möjliggör vi nya kopplingar mellan människor på landsbygden och främjar en interregional organisering av mindre resurssvaga konstaktörer. Skogen som en grön kub, konceptuellt att jämföra med den vita utställningskuben, är ett sätt att utmana våra tankar om konstutställning på platser som helt saknar en infrastruktur för att visa konst. Skogen som tematik, och utställningarnas samtidighet i tid och utsträckning i geografin, skapar igenkänning och gemenskap. En gemenskap som förenar såväl publiken som projektens deltagare.

 

Läs mer på skogenmellanoss.se

 


 

 

 

 

Vi söker tre konstnärer,.. OPEN CALL

 

Vi söker tre konstnärer med intresse för skogen. Vi strävar efter en bred representation beträffande kön, ålder och konstnärliga uttryck. Konstnärer som bor och verkar i Värmland eller i någon av de övriga regioner som ingår i Skogen mellan oss, Gävleborg, Uppsala, Västmanland, Dalarna och Örebro är välkomna att söka. Konstnärerna väljs ut av en arbetsgrupp inom Skogen mellan oss, som leds av Konstfrämjandet Värmland. Konstnärerna väljs ut för att utifrån sina respektive konstnärskap cirkulera kring platsens historia och den samtida skogsforskningens inriktning, i gränslandet mellan klimatförändringarnas långsiktiga horisont och skogsnäringens känsla för att både se skogen och alla träd. Med tillgång till forskningsstationens arkiv, Skogsbiblioteket, skapas en serie nya konstnärliga arbeten med presentation under sommaren 2021.

Vi ser gärna att konstnärerna har erfarenhet av att arbeta med och utifrån en plats och gärna även med de frågeställningar som ryms i utlysningen.

 

F.d skogforsk i Brunsberg, Arvika kommun

 

Omfattning och arvode

 
Konstnärernas arbete kommer att starta med en sex dagar lång omvärldsorientering i maj 2021, ett konstläger. Här får de inbjudna konstnärerna träffa olika aktörer i Värmland som har skogen som arbetsyta; en anställd vid forskningsstationen, naturvårdsföreningen, hembygdsföreningen, representant för skogsindustrin och skogsägare. Studiebesök på såväl avverkningsytor för rationell som varsam skogshantering. De här dagarna ses som en uppstart och research inför en längre sammanhängande vistelse på forskningsstationen under 9 augusti 2021- 30 augusti2021. Under lägret arrangeras ett publikt evenemang på Skogsbiblioteket med inbjudna föreläsare.

Konstfrämjandet Värmland strävar efter att ge konstnärerna flexibilitet i projektet. Vissa tidsramar är dock givna, men utöver detta står det konstnären fritt att föreslå hur den vill lägga upp sin arbetstid.

Tidsplanen sätts i överenskommelse mellan konstnär och projektledare. Arvode 30.000/pers exkl skatt eller f-skatt.. Enl. KRO.:s riktlinjer. Vistelsen på Skogsbiblioteket syftar till att konstnärerna skapar nya konstnärliga arbeten utifrån platsen och dess historia. De resultat som kommer ur arbetet presenteras i en utställning som öppnar på Skogsbiblioteket i augusti 2021.
Projektet bekostar material och produktion i överenskommelse med konstnärerna och inom ramen för budget.

 

 

Ansökan och frågor
Ansökan skall innehålla:

• Hur du vill ta dig an skogen och dess frågor, med avstamp i Skogsbiblioteket som plats för en forskningsstation för skogsbruk, etc.

• Beskrivning av din konstnärliga praktik och erfarenhet av att arbeta platsspecifikt och kontextuellt, t ex på vilka sätt du går in i olika ämnen.

• En ungefärlig tidsplan för när det skulle passa dig, utifrån redan givna tidsramar.

• Dokumentation av tidigare konstnärliga arbeten, 3-5 stycken (kan vara bilder, film- eller ljudlänkar).

 

 

Ansökan skall innehålla: CV och ett brev (max 1 A4) där du berättar om ditt konstnärskap och varför du är intresserad av Skogsbiblioteket. Ansökan skickas per e-post (varmland@konstframjandet.se) och dokumenten skall vara i pdf-format och anpassade i storlek för att kunna skickas via mejl. Vi ser gärna att du namnger filer med förnamn_efternamn_nr. Endast fullständiga ansökningar behandlas. Du får en bekräftelse på att ansökan är mottagen.

 

 

För frågor och mer information om Skogsbiblioteket, kontakta Verksamhetsledare Janove Ekstedt, varmland@konstframjandet.se

 

 

Projektägare, projektledning, bidragsgivare Konstfrämjandet Värmland är projektägare av Skogsbiblioteket, som är en del av det interregionala samarbetsprojektet Skogen mellan oss. Skogsbiblioteket drivs med medel från Svenska Postkodstiftelsen,Folkrörelsernas Konstfrämjande, Region Värmland och Kulturådet.

 

 

Vi vill ha er ansökan senast 10 april 2021.

 

 

Covid-19

Hela projektet Skogen mellan oss tar stor hänsyn till den rådande coronapandemin, och skapar delprojekt utifrån Folkhälsomyndighetens riktlinjer och rekommendationer. Vi skapar säkerhet och trygghet för de gästande konstnärerna, för samarbetsparter och för publiken.

 

 

Pdf för Open Call/Skogen mellan oss, Brunsberg f.d Skogforsk

 

 


 

Projekt 2  ”Skogen mellan oss”

 

 “Women walking talking grieving” undersöker kvinnors plats i naturen, reservatstanken och sorgen över förlorade naturmiljöer. Så som vi tidigare återtagit platser i staden vill vi nu återta vår plats i naturen, genom ett konstprojekt där vi vandrar, reflekterar och dokumenterar i naturreservat.så som vi tidigare återtagit platser i staden vill vi nu återta vår plats i naturen. Genom ett konstprojekt där vi vandrar, reflekterar och dokumenterar naturreservat.

Samarbete med feministiska performance gruppen OTALT

 

 

 


Projekt 3 ”Skogen mellan oss”

Skogstorg  f.d Skogsforsk Brunsberg

  1. Lokala konstnärer, Lokal historia, Lokala näringar

Maria ”Vildhjärta” Westerberg, Per Erik Aronson och Therese Henner gör en utställning på f.d Skogforsk i Brunsberg.

Per Erik Aronson bor och arbetar som konstnär/keramiker/skulptör i Brunsberg, ett stenkast från vårt konstläger i Brunsberg. Per Erik blir ciceron för deltagande konstnärer och har ett gedigen kunnande om lokal historia och kan vara lotsen i Brunsbergs historia. Per Erik har ett gediget material kunnande och arbetar gärna med återbruk.

Maria Westerberg är en välkänd konstnär och debattör för skogen i Värmland. Hon arbetar med skogen som både som konstnärligt arbetsmaterial och som en del i hennes konstnärskap. Maria kommer att hålla ett Skogstorg på platsen.

Therese Henner är en konsthantverkare som arbetar med en starkt tradition i sitt hantverk.Från lin till duk.

 

 


Skogen mellan oss – första SKOGSTORG! Nu startas den!
SKOGSTORG – BOKCIRKEL

 

Under projektet Skogen mellan oss kommer ett flertal SKOGSTORG, som lyfter diskussioner och samtal som berör konst och landsbygd, att äga rum. SKOGSTORG – BOKCIRKEL är ett dessa samtal och fungerar ungefär som ett digitalt fikarum. Bokcirkeln sträcker sig över hela projektåret och lämnar utrymme för samtal kring litteratur, konst, dokumentärer och liknande som projektet Skogen mellan oss berörs av.

 

Till Skogen mellan oss första SKOGSTORG – BOKCIRKEL läser vi sidorna 1-156 ur boke Träd, en vandring i den svenska skogen av Gunnar Wetterberg. Samtalsledare från Skogen mellan oss kommer introducera ett fåtal frågeställningar, men tänkandet sker sedan gemensamt. Efter denna träff följer fler träffar som utgår från boken, tills vi känner oss färdiga.

 

Begränsat antal platser i denna inledande bokcirkel! Du som är intresserad av att vara med i en bokcirkel i framtiden mejla en intresseanmälan till jenny.berntsson@konstframjandet.se och berätta med några meningar om varför du vill vara med och kom gärna med boktips på temat om du har något du vill diskutera. Om ett intresse finns kommer vi att starta upp fler bokcirklar inom projektet framöver!

Skogstorg – Bokcirkel TRÄD närmar sig! Är du intresserad av framtida cirklar?
Anmäl dig här:

 

Varmt välkomna att följa Skogstorgen och Bokcirklarna!

Konstfrämjandet distrikten Dalarna, Västmanland, Bergslagen, Värmland


 

Konstfrämjandet distrikt som medverkar i Skogen mellan oss.

Värmländsk skog. Foto Tova Fransson, Konstnär, Storfors

Skogen mellan oss i Värmland, en konfliktytan mellan ägande och allemansrätt, modernt skogsbruk och naturnära skogsbruk.